Warsztat superwizyjny dla psychoterapeutów

Dwudniowy Warsztat Superwizyjny

w Podejściu Terapii Gestalt dla Profesjonalistów

1-2 Lipca 2017:

sobota 10-18, niedziela 10-17

MIEJSCE: siedziba Instytutu Treningu i Edukacji Gestalt w Rzeszowie

ul.F.Szopena 16/8

 

Prowadzący:

Ewa Canert-Łąka

i Piotr Mierkowski

„Bycie kompetentnym terapeutą nie jest stanem, jaki można osiągnąć raz na zawsze tak jak jest to w przypadku wykształcenia. Nie ma to też nic wspólnego z listą zawodowych kompetencji do opanowania. Bycie kompetentnym odnosi się raczej do zdolności dokonywania wyborów na bieżąco w trakcie naszej codziennej pracy z klientami. Zależy w takim samym stopniu od osoby jak i kontekstu.” (G. Hughes, 2014).

Serdecznie zapraszamy na 2-dniowy warsztat superwizyjny, który będzie okazją do skupienia się i uważnego przyjrzenia się procesowi psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia terapeuty, wnikliwej analizy relacji terapeuta – klient i rozpatrzenia szerszego socjo-politycznego kontekstu w jakim odbywa się terapia.  Warunki pełnej poufności i profesjonalizmu wraz z możliwością bezpiecznego eksperymentowania w grupie przyczynią się do poszerzenia samo-świadomości terapeutów i ułatwią im bardziej autentyczne, intuicyjne dokonywanie wyborów w pracy klinicznej. Naszym głównym celem jest umożliwienie uczestnikom odnalezienia swoich zasobów i wyrobienia własnego stylu terapeutycznego, w oparciu o który przyjdzie im pomagać innym.

” Z naszego punktu widzenia, superwizja stanowi rodzaj twórczego dialogu dotyczącego praktyki klinicznej. Jeśli umożliwia on poszerzenie świadomości na temat procesu terapii, sytuacji klienta i doświadczenia terapeuty, i ich wzajemnej relacji, to takie spotkanie prowadzi do intensyfikacji odczuć i zrozumienia klienta, intuicyjnych wglądów, inspirując w terapeucie zmianę i wyposażając go w nowe kreatywne formy pracy terapeutycznej”.(P.Mierkowski,E.Canert Łaka)

zapisy

Warsztat jest prowadzony przez dwójkę doświadczonych superwizorów i psychoterapeutów Gestalt i opiera się na procesie superwizji grupowej, której siła spoczywa w zróżnicowaniu postrzegania tej samej sytuacji terapeutycznej przez osoby współtworzące grupę. Warsztat ma formę otwartą, której celem jest możliwość wymiany doświadczenia i wspólnego rozwiązywania problemów w zakresie diagnozy i terapii. Warsztat opiera się na aktywnym udziale uczestników, analizie przypadków przygotowanych przez uczestników z wykorzystaniem nagrań, wspólnej dyskusji, analizie wniosków diagnostycznych, rozważań dotyczących spornych kwestii terapeutycznych i dylematów klinicznych i etycznych.

 

Warsztat może być jednorazową inwestycją w rozwój zawodowy albo też stanowić kontynuację Rocznego Programu Gestalt Therapy dla Profesjonalistów.