Trenerzy

Ewa Canert-Łąka

Psychoterapeutka i superwizor European Association for Gestalt Therapy. Absolwentka UJ. Program treningu w Terapii Gestalt ukończyła w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie pod kierownictwem Jacka Pierzchały i Zofii Pierzchały. Certyfikowany trener (FORGE), certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Od 22 lat szkoli, prowadzi psychoterapię w ramach prywatnej praktyki. Inspirujące dla jej stylu pracy były doświadczenia intensywnego spotkania międzykultorowego podczas seminarium  Gestalt Therapy w Stambule” On difference and similarity”,warsztaty ze Stephenem Shoenem, praca z młodzieżą oparta na koncepcji teatru terapeutycznego i roczny program szkolenia trenerów grupowych „AD” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkoliła się też w Analizie Transakcyjnej.Podstawą jej pracy jest Terapia Gestalt, wzbogacona o  zasoby  AT, pracę z ciałem, PlayBack Thetre i Cinema Therapy. Obecnie szkoli się w Instituto di Gestalt HCC Italy, w ramach Dwuletniego Międzynarodowego Programu Treningowego ” Podejście Gestalt Therapy do psychopatologii i współczesnej teorii zaburzeń” Gestaltystka z przekonania, od lat propaguje podejście Gestalt w Polsce. Jest założycielem i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt(2005-2014)Przez ostatnich dziesięć lat pełniła funkcję nauczyciela Terapii Gestalt i superwizora w Instytucie Terapii Gestalt, szkoląc kolejne roczniki absolwentów. Obecnie zaangażowana w tworzenie nowego ośrodka profesjonalnego treningu w Terapii Gestalt.

Piotr Mierkowski

 Psycholog, psychoterapeuta i superwizor. Autor programu teoretycznego Rocznego Programu Gestalt Therapy. Ukończył 5-letnie studia magisterskie z zakresu psychoterapii Gestalt w Gestalt Centre (London Metropolitan University) – pierwszym ośrodku kształcącym terapeutów Gestalt na terenie Wlk Brytanii i jedynym w Londynie, który zajmuje się wyłącznie szkoleniem w Terapii Gestalt- jest również counsellorem, dyplomowanym w Gestalt Centre. Piotr przeszedł też intensywne szkolenie w zakresie integralnej pracy z ciałem w Chiron Centre w Londynie, jak i wielokrotnie uczestniczył w warsztatach i superwizji z Ruellą Frank i Michaelem Soth. Terapeutycznej pracy z parami nauczył się podczas treningu z Josephem Zinkerem. Odbył też praktykę terapii par w GATLA u Boba i Rity Resnick, oraz u Judith Hemming w Centre for Systemic Constellations. Duży wpływ na jego styl pracy terapeutycznej miały warsztaty z Erv Polster, Rich Hycner i Carl Hodges oraz ponad 2-letnie superwizja u Gaie Houston. Do niedawna pełnił funkcję dyrektora-konsultanta Gestalt Centre London, jest też współzałożycielem i wieloletnim przewodniczącym zarządu Gestalt Centre Counsellors, przy Gestalt Centre London. Członek UKAGP, AAGT i Metanoia Institut. Wiele lat współpracował z czołowomi ośrodkami LGBT jako trener i superwizor,oraz organizacjami pracującymi na rzecz osób chorych na HIV/AIDS. Podejście Gestalt jest podstawą jego pracy klinicznej jak i filozofii życiowej. Za cel terapii uważa przede wszystkim przywrócenie klientowi siebie samego.