Idea i cele Rocznego Programu

Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality , aut. Perls, Hefferline, Goodman(PHG)

W szkoleniu psychoterapeutów Gestalt istnieje wiele tradycji- amerykańska, brytyjska i … polska.
Model szkolenia oparty o przekaz prowadzącego zajęcia i „modelowanie” jest mi znany z pierwszych lat nauczania Gestaltu w Polsce.
Na początku, jako studentka, potem trener-nauczyciel i superwizor, miałam okazję przekonać się o dobrych i mniej dobrych dla mnie, a czasem ograniczających, stronach takiej metodologii uczenia. Etapy stawania się psychoterapeutą, identyfikującym się z podejściem Gestalt, to coś czego doświadczyłam osobiście i czemu miałam możliwość towarzyszyć jako nauczyciel.

To czego mi brakowało to ugruntowanie i możliwość samodzielnego „przeżuwania” filozofii i teorii która stanowiła początek Terapii Gestalt. Zbieraliśmy wiedzę z poszczególnych książek wydanych po polsku, a jest ich niewiele i to nie tych najważniejszych, z artykułów w języku angielskim dostępnych w internecie. Mozolnie tworzyliśmy mozaikę złożoną z tekstów opisujących jedynie tekst źródłowy, stanowiących niejednokrotnie indywidualny punkt widzenia autora, poszerzony o jego osobiste, inne niż Gestalt inspiracje.
To co dotarło spoza żelaznej kurtyny w latach 80-tych i zostało przetłumaczone na polski, nadal stanowi większość literatury dostępnej adeptom psychoterapii Gestalt.

„Celem Terapii Gestalt jest Kontinuum Świadomości; swobodnie zachodzące formowanie się Gestaltu, gdzie Gestalt stanowi to, co jest najważniejsze i absorbuje największe zainteresowanie, tak organizmu, relacji, grupy, czy społeczeństwa; Gestaltem jest to, co wysuwa się na plan pierwszy, w którym może być ono w pełni doświadczane i z czym można sobie radzić…do momentu aż wtopi się ono w tło…i pozostawi wolną przestrzeń na następny istotny Gestalt”  (Laura Perls, Living at the Boundary, 1992)

W Gestalt Centre London, najstarszym i największym ośrodku kształcącym w psychoterapii i counsellingu Gestalt w UK, a także w innych europejskich instytutach, model nauczania był inny. Oparty o metodologię stanowiącą jednocześnie sedno nauczanego podejścia- grupowe „przeżuwanie” źródłowego tekstu, jakim jest książka Perlsa, Hefferlina i Goodmana, szukanie przez adeptów własnego , indywidualnego rozumienia i ucieleśnienia przekazu zawartego w tym najważniejszym dziele. Proces nadawania znaczeń, subiektywny i oparty o własne zasoby jest istotą podejścia Gestalt, stanowi jego „novum” i różni się od znanego nam z naszego systemu edukacji przekazu nauczyciela „co autor miał na myśli”

Dlatego opracowaliśmy Program Gestalt Therapy dla Profesjonalistów, cykl warsztatów oparty o wspólne z grupą poszukiwanie rozumienia, nadawanie znaczenia, i odnajdywanie siebie i swoich zasobów- bycia psychoterapeutą Gestalt, coachem korzystającym z tego podejścia, psychoterapeutą integrującym w swoim indywidualnym stylu gestaltowskie inspiracje, trenerem, counsellorem.
Książka Excitement and Growth in the Human Personality, będzie podstawą pracy seminaryjnej i warsztatowej wraz z materiałami szkoleniowymi, opracowanymi przez  Piotra Mierkowskiego, byłego dyrektora-konsultanta Gestalt Centre.
Uczestnicy programu, przed każdym jego etapem dostaną od nas część materiałów, będącą tematem przewodnim warsztatu. Uczestnicy dostaną też od nas w prezencie egzemplarz angielskiego wydania książki. Mamy też nadzieję, że wspólna praca przyczyni się do powstania inicjatywy polskiego wydania tej książki, z potrzeby poznania źródeł Gestalt Therapy.

Dlaczego to proponujemy….

Poznanie PHG było dla mnie odkrywcze i ugruntowujące. Sięgnięcie do korzeni okazało się bardzo rozwijające.

Nowoczesne pozycje, takie jak „Gestalt Therapy in Clinical Practice”, są mocno oparte o podstawowy wykład teoretyczny PHG. Nie sposób zrozumieć, zasymilować, przetrawić ostatnich 50 lat rozwoju Gestalt Therapy bez znajomości PHG. Jednocześnie, niezwykłe jest odkrywanie, co dla mnie jako psychoterapeuty znaczy teoria, która powstała w latach 50-tych XX wieku w USA, dziś, w naszym „polu”. Terapia Gestalt to obecnie relacyjne, postmodernistyczne, podejście w psychoterapii, posługujące się własną teorią, sposobem konceptualizacji przypadku i zjawisk procesu psychoterapeutycznego.  Wkład teoretyków i praktyków Gestalt w rozwój psychoterapii jest niekwestionowany. Równocześnie, duże braki w polskojęzycznej literaturze dla studentów psychologii i psychoterapii, obecność pozycji głównie interpretujących podstawowy wykład, sprawia, ze łatwo o mylące, stereotypowe myślenie o tym nurcie, oparte np. na starych nagraniach Perlsa.

„Skuteczność praktyki terapii gestalt zależy w dużej mierze od poszerzenia naszej świadomości w taki sposób, żeby poza skupieniem się na procesie jednej osoby uwzględniała również proces pojawiania się, ujarzmiania lub zaprzeczania jej istnienia w relacyjnym kontekście tego, co dzieje się między klientem a terapeutą” (Gary Yontef, Awareness, Dialogue and Process, 2002)

„Swobodny przepływ świadomości, jaki chwilowo istnieje w danym momencie pomiędzy mną a drugą osobą czy grupą ludzi:gdzie spojrzenie, dotyk, smak, zapach, słowa, itd.,krążą między nami jak czółenka tkackie, prześlizgując się raz po raz między dwiema nicielnicami krosna i przerzucając wątek relacji tam i z powrotem, tam i z powrotem.W ten własnie sposób wspólnie nadajemy ostateczny kształt naszemu spotkaniu” (Piotr Mierkowski, Fenomen kontaktu-impresje spisane przez psychoterapeutę Gestalt, Fenomen Psychoterapii, Nr.1,2015)

Cykl składa się z 6 warsztatów, część czasu poświęcimy tylko praktycznemu zastosowaniu Gestalt Therapy i superwizji pracy terapeutycznej

W programie cyklu znajdą się :

  •  praca terapeutyczna/demonstracje
  • filmy z sesjami gestaltystów
  • wspólna praca grupowa oparta o proces
  • superwizja pracy, dokonywana wspólnie, w grupie

PROWADZĄCY:

PIOTR MIERKOWSKI
EWA CANERT-ŁĄKA

Propozycja skierowana jest do psychoterapeutów Gestalt, coach’ów, studentów ostatnich lat szkolenia w Terapii Gestalt i podejściach humanistycznych, counsellingu, coachingu, psychologów, psychoterapeutów humanistycznych. Jesteśmy też otwarci na udział studentów ostatnich lat psychologii, zainteresowanych psychoterapią jako drogą zawodową( osoby z doświadczeniem w pomocy psychologicznej) , oraz uczestników studiów podyplomowych z psychologii, pomocy psychologicznej i kierunków pokrewnych.

Roczny Program Gestalt Therapy dla Profesjonalistów III EDYCJA  – ZAPISY

Ewa Canert-Łąka